Contact

Sant Valves Pvt. Ltd.
G.T.Road Bye Pass,
Jalandhar 144012 (Pb.) INDIA

Phone : 91 181 508 4693 / 94 / 95, 2602522, 2603074
Mobile : 91 9780752020
FAX : 91 181 506 2270

Email : info@santvalves.com

For Export Inquiries : info@svplexports.com

General Managers

North

Mr. Vivek Shukla

08318626760
vivekshukla@santvalves.com

West

Mr. Keshav Bhalla

09998115680 / 9687040122
kbhalla_sant@yahoo.co.in

Govt. Approvals

Mr. Parvinder Raizada

08872061763 / 9592061763

Regional Sales Managers

Delhi

Mr. Vishal Kakar

09910156772, 011-23269840
vishalkakar@santvalves.com

Gujarat / Bengaluru

Mr. Keshav Bhalla

09998115680 / 9687040122
kbhalla_sant@yahoo.co.in

Andhra Pradesh / Telangana / Tamil Nadu

Mr. Pankaj Srivastava

09346077697 / 09951100697
pankajsrivastava@santvalves.com

Chattishgarh / Orissa / Jharkhand

Mr. Kapil Nanda

09779304394 / 09592302225
Kapilvalves71@gmail.com

Uttar Pradesh / Madhya Pradesh

Mr. Anil Sharma

09216096336 / 09417639900
a.sharma_svpl@yahoo.com

Punjab / Haryana / Rajasthan

Mr. Rakesh Malhotra

07888626896 / 09915568982
rakeshmalhotra001@yahoo.com

Kerala

Mr. Jatinder Khanna

09779745431

Gujarat / Jammu & Kashmir / Himachal Pradesh / Amritsar

Mr. Vijay Bhalla

09855066607 / 07009969840
vijaybhalla@santvalves.com

Maharastra

Mr. Sanjiv Chadha

09867052726
sanjivchadha@santvalves.com

Punjab / Haryana / Rajasthan

Mr. Sudesh Sharma

09814064624
sudeshsharma@santvalves.com

Uttrakhand / Bihar / Chandigarh

Mr. Naresh Diwan

09888022720
nareshdiwan@santvalves.com

West Bengal / North East

Mr. Nagendra Chettri

07586992285
nc.santvalves@gmail.com

Start WhatsApp Chat Start WhatsApp Chat
Valves

Valves

Water Meters

MS Forged Pipe Fittings

Fittings

Water Meters

Valves

DI Grooved Fittings (UL/FM)

Water Meters

DI Screwed Fittings (UL/FM)

Fittings

Composite Pipes & Fittings

Site Credits : Seigospace